Toyota Miljøudfordring 2050 (Toyota Environmental Challenge 2050)

Toyota Miljøudfordring 2050, som blev annonceret i 2015, omfatter seks særskilte udfordringer, der tilsammen dækker alle aspekter af vores virksomhed. Lige fra udvikling af nye teknologier til vores rolle som katalysator for individers og samfunds mobilitet.

Miljøudfordring 1

Den første af Toyotas miljøudfordringer omhandler nul CO2 fra vores fabriksnye biler. Derudover er målet, at Toyota i 2050 skal reducere CO2 med 90 procent sammenlignet med 2010. Dette skal opnås ved dels at gøre de konventionelle Toyota-modeller mere brændstofeffektive samt fremme udviklingen af nye modeltyper og teknologier, herunder hybrid, plug-in hybrid, el og brint. Disse modeltyper sigter mod et meget lavt eller nul CO2-udslip.

Miljøudfordring 2

Som en af verdens førende og absolut største mobilitetsvirksomheder ønsker Toyota at gå forrest og tage ansvar for vores fælles planet med fokus på klimaet og miljøet. Du vil her på siden kunne læse nogle af de ting, som vi allerede gør for at nå i mål med vores Toyota Miljøudfordring 2050.

Miljøudfordring 3

Mindre CO2-udledning er en udfordring, som omfatter rationalisering af vores fremstillingsprocesser, så der udledes mindre CO2. Vi vil gøre vores faciliteter mere energieffektive og bruge vedvarende energikilder og dermed være mindre afhængige af fossile brændsler. Vores mål er at opnå nul CO2-udledning på alle fabrikker verden over inden 2050.

2050 - Den globale miljøudfordring

Vores mål er at opnå nul CO2-udledning på alle fabrikker verden over inden 2050.

Vores mål for 2030

Inden 2030 er vores mål at reducere CO2-udledningen fra globale faciliteter med 35 procent sammenlignet med niveauet i 2013.

Nogle af Toyotas globale resultater

Nogle af resultaterne fra Toyota i Europa

Det gør Toyota Danmark

  • TDK udarbejder en årlig miljøredegørelse, som viser den aktuelle status på miljøområdet.

  • TDK deler Toyota Earth Charter´s visioner og holdninger.

  • TDK vil stræbe efter at være førende på miljøområdet indenfor autobranchen.

  • TDK vil altid søge at nå højere mål end de af loven fastsatte, herunder forebygge forurening.

  • TDK vil reducere firmaets belastning af miljøet, så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.
  • DK udarbejder og vedligeholder et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001:2015

  • TDK vil sætte mål og arbejde for at opnå målene i Toyota Miljøudfordring 2050

  • TDK vil følge de miljømæssige regler, forordninger, love og lokale aftaler.

  • TDK vil kontinuerligt styrke miljøbevidstheden blandt medarbejderne gennem information

  • TDK vil tilstræbe et minimalt ressourceforbrug og fokusere på renere teknologi. Vores miljøindsats skal sikre, at der løbende sker forbedringer på miljøområdet, og at fastlagte mål nås.

MILJØUDFORDRING 3 ER I GANG

Fokus på energieffektivitet på vores fabrikker

CO2-udledningerne i vores anlæg kommer fra den energi, der anvendes i fremstillingsprocessen. Et team med fokus på forbedring af fremstillingsprocessen kom frem til, hvordan energieffektiviteten kunne forbedres betydeligt inden for dampprocesser.

Teamet undersøgte dampprocesserne i to produktionsanlæg i Europa, hvor damp anvendes - Toyota Motor UK Burnaston (TMUK) og Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT). På begge steder identificerede de potentialet til at reducere energitab fra 33% til 8% ved fuldstændigt at fjerne dampprocessen og erstatte den med en mere enkelt og smart proces.

TMUK har afsluttet den sidste fase af det dampfrie projekt. TMMT arbejder for at opnå deres dampfrie model inden 2020.

Markante energibesparelser på fabrikken i Frankrig

Selv om energiforbruget allerede var på et meget lavt niveau takket være designet og løsningerne på byggekonceptet, har vores fabrik i Frankrig (TMMF) foretaget yderligere reduktioner. De har reduceret energiforbruget med hele 57% i forhold til niveauet i 2002, grundet smart isolering og topmoderne belysning.

Desuden investerer TMMF i vedvarende energi. Hvert år spares miljøet for 2,5 tons CO2 takket være et solcelleanlæg på taget. En anden besparelse på 18,4 tons CO2 om året skyldes en solvæg, der opvarmer luften udefra, hvorefter den varme luft videreføres til nogle af værkstederne. For nylig blev et gasanlæg udskiftet med et biomasseanlæg, hvilket resulterede i CO2 besparelser på 1.285 tons om året.

TMMF var fra starten designet til at levere den bedst mulige energieffektivitet. Nogle lagerområder er op til 10 gange mindre end bilindustriens almindelige standarder ved produktion af biler. Visuelt er den lave bygning diskret integreret i landskabet.

Det er ikke overraskende, at TMMF er blevet nævnt som en af Toyota's fem mest bæredygtige fabrikker i verden. Fabrikken viser nye højder for alle andre fabrikker fra Toyota Group med hensyn til bæredygtige løsninger.

Vi leverer brint til vores gaffeltrucks

For at fremme anvendelsen af brintbaserede teknologier til at opfylde vores mål om ingen CO2-udledning, har vi introduceret SimpleFuel ™ på vores Motomachi-fabrik i Japan.

SimpleFuel ™ er en forenklet brintstation. Den bruger elektricitet fra solceller på fabrikken til at producere brint fra elektrolysen af vand. Brintet komprimeres og stilles til rådighed for vores gaffeltrucks.

Vi leverer brint til vores gaffeltrucks

For at fremme anvendelsen af brintbaserede teknologier til at opfylde vores mål om ingen CO2-udledning, har vi introduceret SimpleFuel ™ på vores Motomachi-fabrik i Japan.

SimpleFuel ™ er en forenklet brintstation. Den bruger elektricitet fra solceller på fabrikken til at producere brint fra elektrolysen af vand. Brintet komprimeres og stilles til rådighed for vores gaffeltrucks.

Miljøudfordring 1

Den første af Toyotas miljøudfordringer omhandler nul CO2 fra vores fabriksnye biler. Derudover er målet, at Toyota i 2050 skal reducere CO2 med 90 procent sammenlignet med 2010. Dette skal opnås ved dels at gøre de konventionelle Toyota-modeller mere brændstofeffektive samt fremme udviklingen af nye modeltyper og teknologier, herunder hybrid, plug-in hybrid, el og brint. Disse modeltyper sigter mod et meget lavt eller nul CO2-udslip.

Miljøudfordring 2

Som en af verdens førende og absolut største mobilitetsvirksomheder ønsker Toyota at gå forrest og tage ansvar for vores fælles planet med fokus på klimaet og miljøet. Du vil her på siden kunne læse nogle af de ting, som vi allerede gør for at nå i mål med vores Toyota Miljøudfordring 2050.

Miljøudfordring 4

Udfordring med at minimere og optimere vandforbruget

Miljøudfordring 5

En udfordring om mere genbrug

Miljøudfordring 6

En udfordring om at skabe et samfund i harmoni med naturen

Toyota Miljøudfordring 2050

Toyota Miljøudfordring 2050, som blev annonceret i 2015, omfatter seks særskilte udfordringer, der tilsammen dækker alle aspekter af vores virksomhed. Lige fra udvikling af nye teknologier til vores rolle som katalysator for individers og samfunds mobilitet.