Toyota-Tech 

Toyota-Tech-webstedet indeholder både betalingsbaseret og gratis information.

Du skal registrere dig for at se indhold på webstedet. Når du har registreret dig som bruger, kan du se gratis information eller købe trykte materialer via netbutikken. Men for at se betalingsbaseret information skal du købe et abonnement, hvilket kun tager et par minutter. Som abonnent kan du se al informationen i et bestemt tidsrum lige fra 1 time op til 1 år.

Kom direkte til Toyota Tech: http://www.toyota-tech.eu/

På Toyota-Tech-webstedet er der masser af information. Af hensyn til overskueligheden er informationen inddelt i relaterede informationsgrupper. Disse er beskrevet nedenfor:

MODELINTRODUKTIONER (NCF)

Beskriver nyhederne, konstruktionen og funktionen af komponenterne og teknologierne på en bil. Indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan en bil identificeres præcist ud fra dens VIN (stel-/chassisnummer) og modelkode. Det er helt afgørende, at bilen identificeres korrekt af hensyn til korrekt bestilling af bestemte service- eller vedligeholdelseskomponenter.

REPARATIONSHÅNDBØGER (RM)

En komplet referencevejledning med diagnosekoder, inspektions- og reparationsprocedurer til motor, transmission, instrumenter, brændstofsystemer, kølesystem, affjedring, bremser og sikkerhedssystemer, f.eks. SRS-airbag og sikkerhedsseler. Desuden kan der være særskilte publikationer (tillæg) som støttemateriale til yderligere nyheder eller teknologier, der introduceres efter udgivelsen af den oprindelige håndbog.

LEDNINGSDIAGRAMMER (EWD)

Skematisk oversigt over en bils ledningssystem og komponenter.

Håndbøger til reparation af ledningsnet

Udskiftning af stik og effektiv reparation af ledningsnet.

HÅNDBØGER TIL KARROSSERIREPARATION (BRM)

Måltegninger og reparationsprocedurer til opretning af trafikskadede biler.

Ombygningshåndbog

Vejledning til karrosserimagere, konstruktører og producenter af varevognskarrosserier.

SERVICEDATAKORT (SDS)

En lynvejledning med påfyldningsmængder og information om grundliggende vedligeholdelse.

BIBLIOTEK MED SERVICEINFORMATION (SIL)

Et komplet referencebibliotek med alle udgivne håndbøger (samt tillæg) til en bestemt bil, f.eks. NCF, RM, EWD, BRM og SDS.

HÅNDBØGER TIL MONTERING AF TILBEHØR (AIM)

Procedurer for montering af tilbehør.

Certificeringsdokumenter (HODO)

Disse er de juridiske overensstemmelse dokumenter, der kræves som støttedokumentation til officielt tilbehør monteret på biler før salg. I nogle tilfælde kan disse være et krav som støttedokumentation til bilens overensstemmelsescertifikat ved import eller eksport af en bil.

TEKNISKE SERVICEBULLETINER (TSB)

Yderligere service- eller reparationsinformation, som ikke findes i reparationshåndbogen, eller som er supplerende information til reparationshåndbogen. Se også servicekampagner og tilbagekaldelse kampagner.

Eftersynsplaner

Disse omfatter kravene, som er gældende i Europa for eftersyn og vedligeholdelse af Toyota/Lexus, og hvoraf det fremgår, hvilke komponenter der skal efterses eller udskiftes på basis af tidsintervaller eller antal kørte km (bemærk: disse er generelle eftersyns planer for Europa - drifts betingelserne i de enkelte lande kan betinge ændringer af eftersyns planerne på grund af ugunstige vejr- eller køreforhold). Kontakt den officielle Toyota-importør for nærmere oplysninger om de gældende eftersyns planer for Danmark. Der er links til de danske Toyota- og Lexus-websteder under Generelt på dette websted.

Reservedelskatalog

Her kan du finde reservedelsnumrene på originale Toyota-reservedele. Bemærk, at reservedelsnumrene kun er oplyst som reference. Vi leverer ikke reservedele via dette websted.

Håndbøger med enhedspriser (FRM)

I disse håndbøger er anført de tilladte standardtider for udførelse af reparationsarbejde. Tiderne fastlægges og anvendes primært til vurdering af beregnede omkostninger for garantireparationer. Da disse tider er vejledende, må de ikke anvendes som grundlag for reparationstider eller -omkostninger til kundebetalte reparationer. Forholdene, hvorunder en kundebetalt reparation udføres, vil i sagens natur næsten altid være anderledes end ved udførelse af garantireparationer.

Specialværktøj (SST)

"Specialværktøj" er det særlige Toyota-værktøj, som er nødvendigt til at udføre en lang række reparationer. Det adskiller sig fra standardmæssigt håndværktøj ved, at det kun er beregnet og anvendeligt til Toyota-biler, og at det eventuelt er nødvendigt med specialviden eller oplæring for at bruge det. Specialværktøjet kan bestilles gennem det officielle autoriserede Toyota-reparatørnet.

IT2-diagnoseudstyr

IT2-diagnoseudstyret gør det muligt at udføre en lang række diagnoseopgaver hurtigere. Det bestilles på samme måde som specialværktøjet gennem det officielle autoriserede Toyota-reparatørnet. Via dette websted kan der abonneres (årsabonnement) på regelmæssige opdateringer af softwaren til udstyret.

Information til redningstjenester

Denne information er primært beregnet til redningstjenester (brandvæsen og politi) med henblik på sikker håndtering af potentielt farlige genstande (airbags og hybridbilskomponenter med højspænding), hvis en bil har været involveret i en kraftig kollision.'

FAQ (Spørgsmål og svar) 

Ny Toyota

Skriv til et Bilhus

Bliv ringet op af et Bilhus

Find dit bilhus