Splitleasing

Splitleasing, også kaldet deleleasing, er en god løsning til dem der bruger bilen både privat og arbejdsrelateret. Splitleasing er særdeles attraktivt for dem med stort arbejdsmæssig kørselsbehov og mindre privat kørsel. Den private andel skal være på under 30%, før du bør overveje splitleasing.

Splitleasing er en fordeling af udgifterne til drift mellem privat og erhverv.

Splitleasing er velegnet til både premiumbiler og biler på papegøjeplader, og der er mange penge at spare for både virksomhed og medarbejder.

Når arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for privat kørsel, er der som udgangspunkt tale om et skattepligtigt gode, der skal beskattes iht. Ligningsloven.
Ligningsrådet har dog anerkendt, at hvis en arbejdsgiver og arbejdstager leaser en bil sammen, skal der ikke nødvendigvis ske beskatning af fri bil.
Årsagen er, at arbejdstager ikke får stillet en bil til rådighed af arbejdsgiver. Dette skyldes primært, at arbejdsgiver ikke påtager sig arbejdstagers forpligtelser overfor leasingselskabet, hvorfor der er tale om 2 sidestillede leasingtagere.

Krav der skal være opfyldt:

  • Der skal indgås to skriftlige separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskabet og arbejdsgiver samt leasingselskabet og arbejdstager.
  • De samlede udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning skal deles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer, fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel.
  • Leasingydelsen skal, for hver af parterne, indbetales direkte til leasingselskabet.
  • Hver af parterne skal alene hæfte for egne forpligtigelser i relation til leasingselskabet.
  • Der skal føres et kørselsregnskab over erhvervskørsel/privatkørsel, som altid kan dokumenteres. Dette kan løses med en elektronisk kørebog.

I en endelig vurdering af om splitleasing er det rigtige for dig og din virksomhed, er det en god ide at rådføre sig med virksomhedens revisor.

Læs også SKAT C.A.5.14.1.10 Særlige bilordninger

Find bilhus / værksted tæt på dig

Få en prisvurdering af din byttebil

Se et stort udvalg af brugte biler

Læs alt om aktuelle nye bilmodeller